ВАШАТА КОМПАНИЯ

На картата е показано местоположението на всички фирми, включени в регистъра. Ако сте включени в регистъра, можете да подберете вашите партньори, да разгледате рейнинга им, да научите повече за тях. Чрез картата потребителят може да се ориентира - къде е местоположението на избраната форма, как да достигне до нея.