ГАЛЕРИЯ

Подготвени са файлове на GeoGebra, чрез които могат да се решат задачи, свързани с подправките. Полезни, предизвикателни, интересни задачи. Предложените файлове са интерактивни и предлагат изследователски задачи. Задачите могат да са полезни и за подготовка за математически състезания.

Органичната геометрия е търсене на геометричното, изобщо на математическото разбиране на природата и света около нас.