РАЗПОЗНАВАНЕ

Предлагаме ви възможност - да поставите снимка на подправка и с помощта на Google API можете да научите много за подправката, дори цветовете от снимката. Извличайте информация от вашите изображения в облака.

Разпознаването на подправките е полезно, защото много от тях си приличат, а на практика имат различен вкус и предназначение.

Изберете снимката или изображението, което се намира във вашия компютър. Отбележете, че "не сте робот" и кликнете встрани. Ще получите пълна представа за това изображение.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕ